Roth ThermoAura

ThermoAura - buitenopstelling

ThermoAura lucht/water warmtepompen

De nieuwe lucht/water warmtepompen van Roth bestaan uit twee componenten: een buiten opgestelde fluisterstille lucht/water warmtepomp en een binnen opgestelde hydraulisch station. Deze opstelling is ideaal voor een betrouwbare verwarming en bereiding van sanitair warm water op basis van buitenlucht.

Indien er geen mogelijkheid is voor een captatienet of diepteboring is de ThermoAura lucht/water warmtepomp ideaal als alternatief. Kortom de Roth ThermoAura is perfect voor zowel nieuwbouw als renovatie.