Energiepremies Vlaanderen

Met de steeds veranderende premies geven wij u hier een beknopt overzicht van de premies voor zonneboilers en warmtepompen:

> Premie via netbeheerder voor zonneboilers 2017:

€ 550,00 per m², met een maxiumum van € 2.750,00 en mag maximaal 40 % van het factuur bedragen

Extra vanaf 01 juli 2017: de aannemer moet over een certificaat van bekwaamheid beschikken

> Bijkomende premies voor zonneboilers 2017:

Gemeentelijke premie, afhankelijk van de gemeente, www.energiesparen.be

> Premie via netbeheerder voor warmtepompen 2017:

€ 4.000,00 voor een geothermische warmtepomp

€ 1.500,00 voor een lucht-water warmtepomp

€ 800,00 voor een hybride lucht-water warmtepomp

€ 300,00 voor een lucht-lucht warmtepomp

Telkens per woning of wooneenheid en telkens maximaal 40 % van het factuur.

Minstens A++-label voor een geothermische warmtepomp

Minstens A+-label voor een niet-geothermische warmtepomp

Extra vanaf 01 juli 2017: de aannemer moet over een certificaat van bekwaamheid beschikken

> Bijkomende premies voor warmtepompen 2017:

Gemeentelijke premie, afhankelijk van de gemeente, www.energiesparen.be