Energiepremies Vlaanderen

Met de steeds veranderende premies geven wij u hier een beknopt overzicht van de premies voor warmtepompen:

> Premie via netbeheerder voor warmtepompen 2019:

€ 4.000,00 voor een geothermische warmtepomp met A++ label

€ 1.500,00 voor een lucht-water warmtepomp met A+ label

€ 800,00 voor een hybride lucht-water warmtepomp met A+ label

€ 300,00 voor een lucht-lucht warmtepomp met A+ label

€ 400,00 (€ 300,00 vanaf 2020) voor een warmtepompboiler met A+ label

Telkens per woning of wooneenheid en telkens maximaal 40 % van het factuur.

Minstens A++-label voor een geothermische warmtepomp

Minstens A+-label voor een niet-geothermische warmtepomp

> Bijkomende premies voor warmtepompen 2019:

Gemeentelijke premie, afhankelijk van de gemeente, www.energiesparen.be