Energiepremies Brussel

Met de steeds veranderende premies geven wij u hier een beknopt overzicht van de premies voor warmtepompen:

> Premie voor warmtepompen 2019:

- Tertiair & industrie:

25% van de factuur

- Basiscategorie (residentieel):

€ 4.250 - max. 50 % van de in aanmerking komende kosten van de factuur

- Categorie van de gemiddelde inkomens (residentieel):

€ 4.500 - max. 50 % van de in aanmerking komende kosten van de factuur

- Categorie van de lage inkomens (residentieel):

€ 4.750 - max. 50 % van de in aanmerking komende kosten van de factuur

> Na te leven technische voorwaarden: 

- Voor de installaties van minder dan 50kWh moeten de werken door een door RESCERT erkend installateur worden uitgevoerd voor de warmtepompen, en eventueel de ondiepe geothermische systemen. De lijst vande gecertificeerde installateurs is beschikbaar op de website van RESCERT

- Voor de residentiële sector komen enkel de niet-reversibele warmtepompen van het type pekel/water, water/water, lucht/water (die werken met een warmwatercircuit in het verwarmde gebouw) in aanmerking voor de premie.
Voor de tertiaire sector komen de reversibele warmtepompen in aanmerking 

- Voor de warmtepompen met een nominaal vermogen van minder 70 kW:
De warmtepomp moet minstens tot energieklasse A+behoren, overeenkomstig de gedelegeerde verordening (EU) nr. 811/2013 van de Commissie.
Voor meer informatie kan u uw installateur raadplegen.

> Bijkomende premies 2019:

Gemeentelijke premie, afhankelijk van de gemeente