Energiepremies Brussel

Met de steeds veranderende premies geven wij u hier een beknopt overzicht van de premies voor zonneboilers en warmtepompen:

> Premie voor zonneboilers 2017:

- Basiscategorie (residentieel, tertiair & industrie):

€ 2.500 tot 4 m² + 200 €/m² vanaf 4 m²
max. 50 % van de in aanmerking komende kosten van de factuur

- Categorie van de gemiddelde inkomens (residentieel):

€ 3.000 tot 4 m² + 200 €/m² vanaf 4 m²
max. 50 % van de in aanmerking komende kosten van de factuur

- Categorie van de lage inkomens (residentieel, tertiair & industrie):

€ 3.500 tot 4 m² + 200 €/m² vanaf 4 m²
max. 50 % van de in aanmerking komende kosten van de factuur

> Premie voor warmtepompen 2017:

- Tertiair & industrie:

25% van de factuur

- Basiscategorie (residentieel):

€ 4.250 - max. 50 % van de in aanmerking komende kosten van de factuur

- Categorie van de gemiddelde inkomens (residentieel):

€ 4.500 - max. 50 % van de in aanmerking komende kosten van de factuur

- Categorie van de lage inkomens (residentieel):

€ 4.750 - max. 50 % van de in aanmerking komende kosten van de factuur

> Bijkomende premies 2017:

Gemeentelijke premie, afhankelijk van de gemeente