Nieuwsbrief Maart-April 2017

9-3-2017

Bent u al op de hoogte van de energiepremies van 2017? Wij brengen u graag op de hoogte!

Met de huidige eisen en doelstellingen van de verschillende Belgische overheden op vlak van energie, wordt hernieuwbare energie steeds belangrijker. Dit geldt niet alleen voor nieuwbouwwoningen, maar ook voor renovaties. Zo geldt, bijvoorbeeld, in Vlaanderen sinds 1 maart 2017 bij nieuwe woongebouwen een EPB-eis van minstens 15 kWh/m² aan hernieuwbare energie. Bij ingrijpende energetische renovaties is de EPB-eis minstens 10 kWh/m². In Wallonie en Brussel is er dan weer alleen een haalbaarheidsstudie nodig. Echter, de Europese regelgeving stelt dat vanaf 2021 alle nieuwe woongebouwen bijna energie neutraal moeten gebouwd worden.

Aan deze verhoogde eisen en aan hernieuwbare energie hangt natuurlijk een kostenplaatje. Gelukkig beseffen ze dit bij de verschillende overheden en steunen ze de bouwheer, weliswaar beperkt, om hernieuwbare energie te gebruiken in zijn woning door middel van energiepremies.

In ons gamma hebben we 2 producten die vallen onder deze energiepremies. Indien uw klant een Roth zonneboiler en/of een Roth warmtepomp installeert in zijn woning, kan hij genieten van een energiepremie.

Energiebewust bouwen stopt uiteraard niet bij hernieuwbare energie. Zo kan u als specialist uw klant adviseren om met behulp van Roth vloerverwarming zijn woning op een lage temperatuur verwarmen. Daarnaast kan hij met een Roth regenwatertank, het hemelwater opvangen om te gebruiken in de tuin en om de toiletten en wasmachine op aan te sluiten. Dit zijn slechts enkele mogelijkheden met Roth producten, ontdek het volledige gamma nu op onze website!

Afhankelijk van in welke regio u actief bent (Brussel, Vlaanderen of Wallonië), gelden er verschillende voorwaarden en bedragen voor de energiepremies. Via onderstaande links kan u hierover meer informatie terugvinden.